Kirjallisuutta

Tälle sivulle on koottu pakopeliaiheista kirjallisuutta, opinnäytetöitä sekä blogeja. Kirjallisuusvinkit voi laittaa joko sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai lisäämällä kommentin kirjallisuuslistan jälkeen.

Suomeksi

Kirjallisuutta

Kortesuo, Katleena (2018). Pakohuone – Suunnittele, toteuta, pakene. Karisto.

Opinnäytetöitä

Alatalo, Eliisa (2017). Kansalaisjärjestön pakohuonepeli – Peli- ja tuotantosuunnitelman ja suunnittelumallin kehittäminen. Metropolia ammattikorkeakoulu, Mediatuottamisen koulutusohjelma. Opinnäyte. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137570/Alatalo_Eliisa_Kansalaisjarjeston_pakohuonepeli_2017.pdf?sequence=1. Viitattu 5.6.2018.

Majoinen, Linda (2018). Taideryöstö – Pakopeli Riihimäen taidemuseossa. Hämeen ammattikorkeakoulu, Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä. Opinnäyte. Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144613/Opiskelija_Majoinen.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 5.6.2018.

Pakkanen, Tiina (2015). Tarinankerronan hyödyntäminen mainonnassa –Mainosvideot Room Escape Tampereelle. Tampereen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma. Opinnäyte. Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98474/Pakkanen_Tiina.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 5.6.2018.

Pasuri, Emilia & Rantakivi, Elina (2018). Digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen – Case: Room Escape Finland Oy. Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutus. Opinnäyte. Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143290/Rantakivi_Elina.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Viitattu 5.6.2018.

Pilli, Simo-Pekka & Saaristo, Aleksi (2016). Huonepakopelin projektinhallinta – Case: WayOut Oy. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalouden kehittämisen koulutusohjelma. Opinnäyte. Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120793/Huonepakopelin%20projektinhallinta-%20Case%20WayOut%20Oy.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 5.6.2018.

Englanniksi

Artikkelit

Nicholson, Scott (2015). Peeking behind the locked door: A survey of escape facilities.. Saatavilla: http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf. Viitattu 5.6.2018.

Opinnäytetöitä

Heikkinen, Outi & Shumeyko, Julia (2016). Designing an escape room with the Experience Pyramid model. Haaga-Helia University of Applied Sciences, Experience and Wellness Management. Bachelor’s Thesis. Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/112798/Thesis-Heikkinen-Shumeyko.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 5.6.2018.

Suomen pakopelit -tyyppisiä sivustoja

Escape Maniac., arvosteluja ja esittelyjä Saksan pakopeleistä (saksaksi). https://escape-maniac.com. Viitattu 5.6.2018.

Escape Room Games, Saksan pakopelihakemisto (saksaksi). https://www.live-escape-deutschland.de. Viitattu 5.6.2018.

Live Escape Deutschland, Saksan pakopelihakemisto (saksaksi). https://www.escaperoomgames.de. Viitattu 5.6.2018.

Room Escape Artist, arvosteluja ja blogikirjoituksia pakopeleistä Yhdysvalloissa (englanniksi). https://roomescapeartist.com. Viitattu 5.6.2018.

0 kommenttia